Wednesday, 17 February 2016

Network Cabling Site Survey

 
 1. NETWORK CABLING SITE SURVEY

  1. Network Cabling Site Survey Identification
   Apakah yang dimaksudkan dengan Site Survey?

 • Merujuk kepada pemantauan ke atas lokasi atau tempat untuk mendapatkan data / maklumat.
 • Data / maklumat ini termasuklah laporan kebarangkalian dan anggaran kos serta masa yang diperlukan untuk melaksanakan sesuatu tugas.
 • Site Survey terdiri daripada teknik dan faktor yang berbeza bergantung kepada jenis pelan yang perlu dilaksanakan terhadap lokasi tersebut.

  Tips Network Cabling Survey?
 • Terdapat beberapa faktor yang perlu diambil kira semasa menjalankan kajian pra-pemasangan yang akan menentukan kos bagi pemasangan network cabling. Antaranya seperti yang berikut:~

 1. Raised  Flooring
  raised-floor4    
  Juga disebut sebagai Access Floor yang merupakan sistem lantai bertingkat. Terdiri daripada 3 jenis iaitu dari bahan concrete, calcium, dan wooden.
  Kegunaan Raised Flooring

 • Electrical power
 • Data
 • Telecom
 • Environmental control/air conditioning
 • Fire detection and suppression
 • Security
 • Water and drainage.
  Kelebihan Raised Flooring

 • Cepat dan mudah untuk diakses walaupun dengan  pertambahan volume of power, data mahupun perkhidmatan telekom yang berada dalam bangunan.
 • Kekosongan yang berada diruang bawah lantai digunakan sebagai saluran untuk HVAC System.
 • Accessibility adalah perkara utama yang dipertimbangkan bagi memenuhi proses penyelenggaraan dan menaik taraf pengkabelan pada masa depan.


 1. Floor / ceiling distance
 2. Cable Tray
 3. Conduit
 4. Hung Ceiling / False Ceiling
        

  1. Network Cable Tools, Equipment And Materials

 1. Equipment

 • Main Distribution Frame (MDF)
  merujuk kepada cable rack yang menghubung dan mengendalikan pendawaian telekomunikasi antara MDF mahupun antara IDF.
  http://image.slidesharecdn.com/discoveryroutingswitchingchapter2-090823011133-phpapp01/95/d3chapter-2routing-and-switching-in-the-enterprise-10-728.jpg?cb=1250989955

  Switch
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/2550T-PWR-Front.jpg/370px-2550T-PWR-Front.jpg
  Switch adalah peralatan rangkaian yang menghubungkan nodes ke kumpulan yang sama supaya boleh berinteraksi antara satu sama lain.
  Ia mempunyai kelebihan untuk memeriksa paket-paket data serta mampu menentukan alamat dari mana, beserta alamat destinasi paket tersebut. Switch adalah lebih bijak dari hub dan akan menghantar packet kepada destinasinya sahaja.
  Collision (perlanggaran) mungkin tidak / kurang berlaku kerana network boleh disegmenkan kerana packet hanya dihantar ke destinasinya dan bukan ke semua port-port yang lain.


  Router
  Hasil carian imej untuk cisco router
  Router adalah peralatan rangkaian yang menghubungkan pelbagai rangkaian komputer. Ia mengarahkan paket data dihantar melalui rangkaian menujuk ke destination host. Proses tersebut dinamakan routing.
  Berfungsi untuk memberi / distribute ip address samada static ip mahupun DHCP kepada semua computer yang terhubung ke router tersebut.

  Access Point
  https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR7L60vfH-YWNQilrafhwzq_NmfSdGcUxKyFYYysoLF6gGRO01v
  Merupakan satu stesen yang berfungsi sebagai penghantar dan penerima data (transceiver). Ia menghubungkan pengguna kepada pengguna lain di dalam rangkaian yang sama mahupun berlainan rangkaian.

  Patch panel
         

  Patch cord
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/EthernetCableGreen2.jpg/220px-EthernetCableGreen2.jpg
  RJ 45 Faceplate


Network cable tester


 1. Tools
  - Cable Stripper
  - Pliers
  - Crimping tools
  - Punch Down Tool
  - Screw Drivers
  - Wire Cutter
  - Ladder
 2. Materials
  - Trunking / Conduit
  - Rubber boot
Related Articles

0 comments:

Post a Comment