Wednesday, 7 May 2014

KOMPONEN-KOMPONEN KOMPUTER PERIBADI

Komputer peribadi atau lebih dikenali sebagai desktop dilengkapi dengan beberapa komponen penting. Komponen-komponen ini diperlukan untuk membolehkan komputer tersebut beroperasi. Di antara komponen-komponen tersebut adalah seperti papan induk, pemproses, unit kawalan, memori, modul memori utama, memori baca sahaja, kad grafik, PCI, kad bunyi,kad modem, kad antaramuka rangkaian dan kad ethernet.

Papan Induk (Motherboard) Papan induk yang juga dikenali sebagai papan sistem, merupakan papan papan litar utama dalam unit sistem. Kebanyakan komponen elektronik boleh didapati pada papan utama, manakala yang lain telah sedia terbina dalam papan tersebut.
Pemproses (Processor) Pemproses juga dikenali sebagai Unit Permprosesan Maklumat atau Centre Processing Unit (CPU) yang menterjemah dan menyelurkan arahan asas untuk komputer beroperasi. Dalam komputer peribadi, semua funggsi pemproses biasanya terdapat dalam satu cip.
Unit Kawalan Unit kawalan ialah komponen pemproses yang mengarah dan memberi koordinasi pengoperasian sesebuah komputer. Tugas unit kawalan sama seperti pegawai trafik; menterjemah setiap arahanyang dikeluarkan oleh sesuatu program dan kemudian menjalankan tindakan yang berpatutan untuk melaksanakan arahan tersebut.
Memori Komputer memerlukan bahagian-bahagian ingatan atau memori (memory) untuk mengingati data serta menyimpan sementara arahan dan tugas yang perlu dilaksanakan. Unit Pemprosesan Pusat (CPU) akan merujuk kepada bahagian memori untuk mendapatkan data serta memastikan semua tugas telah ditetapkan.
Modul Memori Utama (RAM) Seseorang tidak boleh dengan sesuka hati menggunakan jenis memori utama (RAM) yang dikehendaki pada sistem komputer. RAM biasanya dikawal oleh set cip pada papan induk dan seseorang itu boleh menambahkan RAM mengikut jenis yang menepati keperluan induk yang digunakan. Secara amnya, terdapat dua jenis modul ingatan utama yang sering digunakan iaitu: 1. Modul SIMM (Single In-line Memory Module) 2. Modul DIMM (Dual In-line Memory Module)
Memori Baca Sahaja (ROM) ROM merupakan memori kekal yang sedia ada di dalam setiap komputer walaupun sistem komputer telah ditutupkan (off). Ia biasanya telah diprogramkan oleh pengeluar komputer semasa di kilangg lagi dan tidak boleh diubahsuai sama sekali. ROM yang merujuk kepada memori baca sahaja, hanya boleh dibaca dan tidak ditulis (read only)

Related Articles

0 comments:

Post a Comment