Wednesday, 7 May 2014

JENIS-JENIS MEMORI UTAMA


 
  1. DRAM (Dynamic RAM)

DRAM ialah RAM yang dikeluarkan pada peringkat awal penggunaan komputer. Di dalam DRAM, arahan disimpan sebagai satu siri cas pada kapasitor. Dalam satu millisaat elektrik cas, kapasitor mengalami proses dinyahcas dan perlu dikemaskini atau disegarsemula bagi mengekalkan nilai di dalamnya. Proses kemaskini yang berterusan ini merupakan faktor mengapa ia dinamakan Dynamic RAM. DRAM merupakan sejenias memori yang agak murid kos penghasilannya. Antara teknologi DRAM ialah :
  • FPM (Fast Page Mode)
  • ECC (Error Correcting Code)
  • EDO (Extended Data Out)
  • SDRAM (Synchronous Dynamic RAM)
   
     2. SRAM (Static Random-Access Memory)

SRAM mampu menyimpan data tanpa perlu melalui proses pengemaskinian. Oleh itu, SDRAM mampu beroperasi dengan kepantasan yang lebih tinggi berbanding DRAM. Namun begitu, kebanyakan komputer masih menggunakan teknologi DRAM kerana teknolohi SRAM jauh lebih mahal daripada DRAM. Kadangkala SRAM juga lebih dikenali umum sebagi Memori Para atau Cache Memory.

      3. RDRAM (Rambus Dynamic RAM)

RDRAM secara dasarnya dibangunkan lanjutan daripada teknologi DRAM cuma senibinanya sahaja yang berbeza.Senibina ini menyediakan kepintaran yang membolehkan unit memori mencapai data yang lebih sistematik yang seterusnya mengurangkan proses pemproses mikro.

     4. DDR RAM (Double Data Date RAM)

DDR RAM merujuk kepada Double Rata Rate RAM. Ia merupakan teknlogi yang mampu melakukan proses penghantaran data pada kedua-dua belah bahagian isyaratnya (signal). Ini seterusnya akan menggandakan memori misalnya cip 133 MHz SDRAM akan dipinda dengan mudah agar berkeupayaan seperti cip 266 MHz DDR.

     5. SLD RAM (SyncLink DRAM)

SLD RAM juga dikenali sebagai SyncLink DRAM. Ia diperkenalkan dan diperjuangkan oleh Konsortium SyncLink. Korsortium ini cuba menyaingi teknologi RDRAM dari Rambus Inc. yang disokong oleh Intel Corporation. Ini bermakna, teknologiSLD RAM agak sukar untuk diketengahkan memandangkan ia terpaksa bersaing dengan teknologi ingatan utama dari syarikat-syarikat gergasi dalam bidang berkenaan.

      6. RIMM (Rambus Inline Memory Modules)

RIMM yang merujuk kepada Rambus Inline Memory Modules merupakan modul memori utama yang beroperasi dengan lebar 16 bit sahaja berbanding 64 bit modulingatan DIMM SDRAM sebelumnya. Ia mampu beroperasi dengan frekuensi atau kepantasan jamsistem yang lebih tinggi iaitu 600 MHz, 700 MHz, 800 MHz dan sebagainya. Teknologi ini juga beroperasi dengann kuasa setinggi 2.5 volt sahaja. RIMM mempunyai cip pengawal yang mampu memutuskan bekalan kuasa kepada seksyen-seksyen yang tidak digunakan. Selain itu, ia juga berkeupayaan untuk mengurangkan kepantasan ingatan sekiranya sensor haba yang ada padanya mengesan lebihan haba berlaku.

Related Articles

0 comments:

Post a Comment