Monday, 21 January 2013

contoh panduan kerja kursus geografi PMR 2012


Oleh : Azskel B. Isnirin
SMKPS – Salam 1 Malaysia. Disini saya sertakan contoh panduan menulis kerja kursus Geografi PMR 2012 untuk Tajuk Kedua iaitu “Perniagaan Runcit Pasar Minggu di Pekan Parit Sulong Batu Pahat Johor”. Semoga dapat dimanfaatkan oleh pelajar untuk menghasilkan satu kajian yang lebih lengkap dan sempurna.
(Nombor 1) TAJUK :
PERNIAGAAN RUNCIT PASAR MINGGU
DI  PEKAN PT SULONG, BATU PAHAT JOHOR
NAMA                       : _________________________________
KELAS                      : _________________________________
SEKOLAH                : _________________________________
NAMA GURU           : _________________________________
TARIKH HANTAR   : _________________________________
(Nombor 2) SENARAI KANDUNGAN
     TAJUK                                                                                         HALAMAN
1)      Penghargaan
2)      Pendahuluan
3)      Objektif Kajian
4)      Kawasan Kajian
5)      Kaedah Kajian
6)      Dapatan Kajian
7)      Rumusan
8)      Lampiran
9)      Rujukan
10)    Bukti ( borang soal selidik, tembu bual dan surat-surat yang  berkaitan )
(Nombor 3) PENGHARGAAN
1) Kepada Pengetua SMK Penghulu Saat kerana telah memberikan kebenaran kepada saya untuk menjalankan kerja kursus ini.
2) En. ____________________ iaitu guru Geografi saya yang telah banyak memberikan tunjuk ajar dan nasihat sepanjang kajian ini dijalankan.
3) Kepada kedua ibu bapa  saya iaitu (nama bapa dan nama ibu) yang memberikan sokongan dan dorongan kepada saya untuk menyiapkan kerja kursus ini.

(Nombor 4) PENDAHULUAN
1)  Saya telah memilih untuk membuat tajuk kajian tentang perniagaan runcit iaitu pasar minggu yang  diadakan  pada setiap hari sabtu di Pekan Parit Sulong Batu Pahat Johor.
2)  Saya pilih tajuk ini kerana ________________________________
3) Masa yang diberikan untuk menjalankan kerja kursus ini ialah bermula bulan ________________________________
(Nombor 5) OBJEKTIF KAJIAN
Objektif Kajian yang dijalankan ialah supaya pelajar dapat :-
1)      Mendefinisikan konsep dan jenis perniagaan runcit di pasar minggu pekan Parit Sulong.
2)      Menghuraikan dan menjelaskan kepentingan perniagaan runcit di pekan Parit Sulong.
3)      Menghuraikan dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi perniagaan runcit  di pekan Parit Sulong.
4)      Menghuraikan kesan negatif perniagaan runcit di pekan Parit Sulong.
5)      Mencadangkan langkah untuk mengurangkan kesan kesan negatif perniagaan runcit di pekan Parit Sulong.
6)      Memupuk nilai mencintai alam sekitar dan meningkatkan semangat bekerjasama untuk mengatasi masalah kesan negatif perniagaan runcit di pekan Parit Sulong.
(Nombor 6) KAWASAN KAJIAN
1)  Kajian ini telah dijalankan di pekan Parit Sulong Batu Pahat Johor.
2)  Pasar minggu ini diadakan pada setiap hari sabtu bermula 7.00 pagi hingga 1.00 petang. Pelbagai barangan dijual seperti ________________________________
3) Lokasi pasar minggu ini  ialah di pekan Parit Sulong Batu Pahat Johor
4) Pekan Parit Sulong ini mempunyai bentuk muka bumi _____________. Pekerjaan utama penduduk ialah dalam sektor _________ dan sesetengahnya _____________
5) Lokasi kawasan kajian ini terletak kira-kira ____ kilometer dari Bandar Batu Pahat dan kira-kira ______ km dari tempat tinggal saya.
PETA KAJIAN
1) Lukis Peta Daerah / Zon Batu Pahat
i)  Tajuk dan Bingkai  [1 m ]
ii) Nama kawasan kajian dan arah mata angin [ 1 m]
nota : tandakan kawasan kajian
2) Peta Pekan Parit Sulong
( pelajar diminta melukis peta kawasan kajian tempat mereka menjalankan kajian) = kena lukis sendiri dan lengkapkan dengan
i) Tajuk dan Bingkai  [1 m]
ii) Arah mata angin dan petunjuk [ 1 m]
iii) Simbol Piawai [ 1 m ]
iv) Kekemasan dan kesempurnaan peta [ 1 m ]
(Nombor 7) KAEDAH KAJIAN
1) Pemerhatian  = saya telah membuat pemerhatian di pasar minggu ini untuk mendapatkan maklumat tentang kajian yang dijalankan.
2)
Temu Bual  =  seterusnya saya telah menemubual beberapa orang penduduk kampung untuk _________
3) Soal Selidik  = menyediakan 20 borang soal selidik yang perlu diisi _____________
4) Rujukan         = selain itu, saya juga membuat rujukan di perpustakaan dan melayari internet untuk mendapatkan maklumat tambahan _____________________
(Nombor 8) DAPATAN KAJIAN
8.1  Konsep dan jenis perniagaan runcit di kawasan kajian
Menurut buku teks perdagangan tingkatan empat, perniagaan runcit ialah perniagaan yang menjalankan urusniaga menjual kepada pengguna terakhir dalam kuantiti yang sedikit untuk kegunaan _________________________________________________________________________________________
Jenis perniagaan runcit yang terdapat di kawasan kajian ini ialah perniagaan runcit kecil-kecilan sahaja. Sebagai contohnya_________________________________________________________________________________.
8.2  Kepentingan perniagaan runcit di kawasan kajian
1) menyediakan peluang pekerjaan
- perniagaan pasar minggu ini dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada peniaga-peniaga kecil. Sebagai contohnya, _______________________________________-
2) meningkatkan taraf hidup/pendapatan penduduk

- perniagaan pasar minggu ini dapat memberi peluang kepada peniaga untuk _______________________________
3) memudahkan penduduk tempatan membeli barangan

- pasar minggu ini menyediakan pelbagai barangan dan pembeli tidak perlu ke bandar Batu Pahat.
- dapat menjimatkan masa dan kos penduduk.
4) membolehkan penduduk tempatan memasarkan barangan jualan

- pasar minggu ini memberi peluang kepada penduduk tempatan untuk memasarkan ________________________________________________________________________
5) menyediakan barangan segar

- pasar minggu ini menjual barangan yang segar seperti ikan, sayur-sayuran dan buah-buahan dengan harga yang berpatutan.
Unsur patriotisme
_____________________________________________________
8.3 Faktor yang mempengaruhi perniagaan runcit di kawasan kajian
1) Governan
-
Kerajaan telah menyediakan tapak-tapak perniagaan…
2) Modal
- pasar minggu ini tidak memerlukan modal yang besar….
3) Infrastruktur
- Antaranya tapak perniagaan yang selesa dan strategik…
4) Pertambahan penduduk
- kebiasaannya pasar minggu ini menjadi tumpuan penduduk..
5) Darjah ketersampaian
-
lokasi pasar minggu ini sangat strategik…
6) Kesesuaian waktu berniaga
- pasar minggu ini menjalankan perniagaan pada hari sabtu …
Unsur patriotisme
__________________________________________
8.4  Kesan negatif perniagaan runcit di kawasan kajian
Ketika melaksanakan kerja kursus ini, terdapat beberapa kesan negatif yang telah dikenalpasti.
1. Masalah sosial
-
2. Persaingan dengan kedai runcit tempatan

3. Pencemaran
.
4. Kesesakan lalu lintas

5. Harga tanpa kawalan

6. Barangan tidak berkualiti

Unsur patriotisme
__________________________________

8.5 Cadangan Untuk Mengurangkan Kesan Negatif Perniagaan Runcit di Kawasan Kajian

1. Kuat kuasa undang-undang

2. Pengawalan harga

3. Kempen kesedaran

4. Menyediakan kemudahan asas

 Unsur patriotisme
___________________________________
Bahan Grafik
- Pelajar boleh memilih untuk menggunakan dua bahan grafik  :-
i)  Jadual
ii) Carta Pai
iii) Peta  Minda
- Bahan grafik boleh diletakkan di mana-mana aspek dapatan kajian yang sesuai.
(Nombor 9) RUMUSAN
- perniagaan runcit pasar malam ini banyak memberi manfaat …
(Nombor 10). LAMPIRAN
  1. Surat pengenalan diri calon
  2. Surat kebenaran membuat kajian
  3. Surat makluman kepada ibu bapa/penjaga
  4. Surat kebenaran ibu/bapa penjaga
  5. Borang soal selidik
  6. Gambar / foto yang berkaitan
  7. Bahan daripada pelbagai sumber seperti majalah, surat khabar dan internet
(Nombor 11). RUJUKAN
1)      Buku Teks
2)      Buku Rujukan
3)      Internet
4)      Orang Sumber
(Nombor 11). PENILAIAN UMUM
Susunan mengikut format, kemas, teliti dan menepati jadual pelaksanaan
 JADUAL : Jenis Barangan Yang Dijual di Pasar Minggu Pekan Parit Sulong Batu Pahat Johor
1. Jenis Barangan Yang Diperniagakan
Jenis Barangan
Jumlah Gerai
Makanan
Minuman
Buah-buahan
Kasut/pakaian/kain
Ayam/daging/ikan
Sayur-sayuran
Catatan : Daripada jadual di atas pelajar boleh membina graf bar untuk menunjukkan jenis barangan yang   diperniagakan di pasar minggu pekan Parit Sulong.
Kesan Negatif Perniagaan Runcit Pasar Minggu di Pekan Parit Sulong Batu Pahat Johor (Tandakan 4 kesan utama)
Kesan
Tandakan
(x)
Masalah sosial
Persaingan dengan kedai runcit tempatan
Pencemaran
Kesesakan lalu lintas
Wabak penyakit
Harga tanpa kawalan
Barangan tidak berkualiti
Pembaziran (masa/wang)
Catatan : Daripada jadual di atas pelajar boleh membina peta minda untuk menunjukkan jenis barangan yang diperniagakan di Pasar Minggu pekan Parit Sulong.
Semoga subjek Geografi terus diminati dan tidak dipinggirkan.
                                              MAKLUMAN KEPADA YANG MENGGUNAKAN
                                                        CONTOH KERJA KURSUS  INI

Pihak kami ingin memohon sumbangan ikhlas daripada anda semua bagi kegunaan tabung kebajikan dan keceriaan sekolah kami. Sumbangan ikhlas berbentuk wang tunai(tidak dimestikan) boleh dimasukkan ke akaun penama berikut:  Cikgu Mustaffa  Siraj/Blogger SMKPS, nombor akaun CIMB 01030004687202. Juga dalam bentuk cek/wang pos/kiriman wang ke alamat : Cikgu Mustaffa Siraj, Smk Penghulu Saat, 83500 Batu Pahat Johor. Sila tuliskan butir diri anda untuk rekod. Atas sumbangan itu didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.
Sumbangan itu sebagai tanda terima kasih menggunakan bahan kami  dan kami telah berusaha menyediakan contoh kerja kursus ini. Semoga sumbangan anda dibalas dengan kebaikan oleh Tuhan.

-SMKPS

Related Articles

0 comments:

Post a Comment